Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Najnowsze posty na Forum

NOE Avatar
NOE
2019/10/13 09:34
Umorzenie! Tryb? Bezskuteczność Wyrok-orzeczenie w sprawie umorzenia pos.egz. Kraków.pdf Lidia Klat-Wertelecka Uniwersytet Wrocawski-bezskuteczność egz. spowodowana ubóstwem zobowizanego.pdf Całość czyta się ok. 12-15...
armani01 Avatar
2019/09/27 08:59
Zajęcia ruchomości zobowiązanego też się wpisuje
Degauss Avatar
2019/09/07 11:55
Centralizacja zajęć Dziękuje za informację
192 Avatar
192
2019/08/23 12:56
Zespoły w egzekucji Obszar, rejon... Jak zwał, tak zwał. Prawdopodobnie ułatwia to organizację pracy. W praktyce, aby całkowicie wyeliminować obszarowość, należałoby każdego członka zespołu...
NOE Avatar
NOE
2019/08/12 12:45
Split payment Dla kogo obowiązkowy split payment Od 1 listopada 2019 r. obowiązkowy split payment będzie dotyczyć branż, które są obecnie objęte reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem...
NOE Avatar
NOE
2019/08/06 12:26
Zmiany, nowelizacje przepisów Lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wejdzie w życie w listopadzie 2019 r. wprowadza przepis, że już sąd pierwszej instancji jeśli...
NOE Avatar
NOE
2019/08/01 10:17
Prace MF nad zmianami w egzekucji administracyjnej Nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym W dniu 29 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o...
NOE Avatar
NOE
2019/07/25 13:45
wyposażenie egzekutora Tak. Jest stosowne zarządzenie. Nie wiem tylko czy przewiduje teczkę. Informację otrzymałem z wiarygodnego źródła; zarządzenie jest wydane, które przewiduje wymianę teczki zużytej na...
NOE Avatar
NOE
2019/07/16 12:22
Kierownictwo MF/KAS - zmiany Tak, nie od dziś wiadomo, że: „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana". Heraklit z Efezu
NOE Avatar
NOE
2019/06/13 15:12
Uchwała modernizacyjna KAS - list Ministra ...no i fajnie! Nic tylko się cieszyć i nie mam tu bynajmniej na myśli wyłącznie podwyżek wynagrodzeń czy uposażeń, lecz także wszystkie pozostałe zawarte w niej tematy.

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

K O M U N I K A T
z wybranych zagadnień posiedzenia Podzespołu ds. KAS
w Radzie Dialogu Społecznego w Warszawie

W dniu 27-06-2019 r. w Radzie Dialogu Społecznego w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Podzespołu ds. KAS, w którym jako członek uczestniczył nasz przedstawiciel Eugeniusz Matusiak.

Sprawy poruszane na tym posiedzeniu:

- Brak wyznaczonych konkretnych terminów- godzin, dni na obsługę interesantów w urzędach skarbowych powoduje, że pracownicy nie mają czasu na przygotowanie się do przyjmowania interesantów, a następnie na zamknięcie dnia po zakończeniu ich przyjmowania.
Problem dotyczy Warszawy i nie tylko.
Proponuje się by ustalić godziny przyjmowania interesantów w ten sposób by rozpocząć 30 minut po otwarciu i zakończyć 30 minut przed zamknięciem.
Minister Paweł Cybulski obiecał, że przyjrzy się postawionemu problemowi.

- Kasy w US zostały zlikwidowane i przejęły ich role filie banków mających siedzibę w US.
Cześć zadań kas urzędowych przejęli pracownicy egzekucji, ponieważ wpłata u nich jest bez kosztowa.
Obecnie tajemnicą Poliszynela jest zapowiedź, że pomimo istnienia dalej fili banku pracownicy egzekucji wpłacać będą pobrane w urzędzie pieniądze do innych odległych banków lub na poczcie.
Uważamy, że takie działanie jest nieracjonalne, pochłania wiele czasu, brak jest możliwości zapewnienia konwoju, jak miała to wcześniej kasa urzędu. Dla bezpieczeństwa do odległego banku muszą iść 2 -3 osoby co pochłania dużo czasu pracownikom zamiast wykonywać swoje zadania.
Wydaje nam się, że przy ogłaszaniu konkursów na obsługę bankową nie zwracano w ogóle uwagi na fakt, że gotówkę pobiera się w urzędzie i dla bezpieczeństwa winno się ją wpłacać do filii banku która jest w budynku urzędu.

Przedstawiciele OMZZPEA przy wsparciu przedstawiciela NSZZ Solidarność prosili Ministra Finansów Pana Pawła Cybulskiego o zainteresowanie się tą sprawą.

- W urzędach pracuje wielu pracowników, którzy są w wieku przedemerytalnym czy też w emerytalnym. Zgodnie z przepisami prawa ludzie Ci nie powinni stracić na wynagrodzeniu przy ewentualnych ruchach kadrowych (przeniesieniach na inne stanowisko). Wskazano konkretne IAS i urzędy skarbowe gdzie jest zapowiedź przeniesienia pracowników egzekucji na inne stanowisko, gdzie występuje uzasadniona obawa, że stracą na wynagrodzeniu ze względu na pobieraną prowizję w egzekucji.
Przedstawiciel OMZZPEA zgłosił takie działanie i prosił by Ministerstwo Finansów wpłynęło na przerwanie nieuzasadnionego procederu, z pogwałceniem prawa oraz z brakiem poszanowania dla ludzi starszych wysłużonych w skarbowości.

Konkretne fakty będziemy monitorować i przekazywać sygnały do MF celem wyciągnięcia konsekwencji wobec osób łamiących prawo pracy.

Uzgodniono, że problemy egzekucji będą przedmiotem obrad na najbliższych posiedzeniach RDS, w których jako eksperci weźmie udział szeroka rzesza pracowników wykonujących bezpośrednio egzekucję i stykających się na co dzień z problemami. Na spotkanie to zostaną zaproszeni wysoce rangą przedstawiciele MF bezpośrednio odpowiedzialni za egzekucję.

Warszawa 27-06-2019r.

Komentarze   

0 #2 Przewodniczący ZK OMZZPEA 2019-07-04 10:55
Proszę takie pytanie zadać swojemu NUS lub DIAS którzy podejmują takie decyzje z różnych powodów.
Np." mało wydajny pracownik" bo robi mniej czynności niż inni.
Ale wykonuje inne zadania - orzecznictwo.
U niektórych DIAS jest to tak że jakby generał wykonywał zadania kaprala.
0 #1 dorota 2019-07-04 08:36
Z jakich powodów mają być przenoszeni pracownicy egzekucji na inne stanowiska (do innych referatów, działów)?

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.