Strona główna

 

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie 
 z siedzibą w Wałczu
 ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 664 171 992, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

 

 

Uncategorised

Warszawa, 18 lutego 2020 r.

Szanowni Państwo, Pracownicy i Funkcjonariusze KAS.

Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej i Komitet Protestacyjny informują, że 17 lutego 2020 r. na posiedzeniu roboczego zespołu ds. ramowego podziału środków z uchwały Nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022” w zakresie wzrostu wynagrodzeń/uposażeń w Krajowej Administracji Skarbowej, podjęto następujące ramowe ustalenia:
Ramowo, podwyżki przewidziane w programie wieloletnim zostały określone jako „przeciętnie na etat”, w tym:

dla pracowników i funkcjonariuszy wykazujących się największymi kompetencjami i zaangażowaniem, przy zapewnieniu odpowiedniego
   poziomu wynagrodzeń i uposażeń dla osób nowo przyjmowanych do pracy lub służby na stanowiskach wymagających wyższych kompetencji
   zawodowych;
na poprawę systemów wynagrodzeń i uposażeń w celu eliminacji czynników nieuzasadnionej nierówności płacowej, które negatywnie
   wpływają na zaangażowanie w realizację zadań zawodowych.

Środki finansowe na poprawę systemów wynagrodzeń i uposażeń powinny być przeznaczone na celowe, zindywidualizowane podwyżki.
      Zgodnie z Porozumieniem zawartym 29 stycznia 2020 r. pomiędzy Kierownictwem Krajowej Administracji Skarbowej a Komitetem Protestacyjnym, w 2020 roku oprócz podwyżki na modernizację systemu wynagrodzeń i uposażeń w KAS, wszyscy pracownicy i funkcjonariusze KAS otrzymają również podwyżki wynikające z 6% wzrostu kwot bazowych, tj. łączna kwota podwyżek:

- dla członków korpusu służby cywilnej - 820 zł brutto miesięcznie na 1 etat;
- dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – 729 zł brutto miesięcznie na 1 etat;
- dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej 714 zł brutto miesięcznie na 1 etat;

Na powyższą kwotę składają się:
-
dla członków korpusu służby cywilnej - przeciętna kwota na 6 % wzrost kwoty bazowej (ok. 357 zł), przeciętna kwota na modernizację systemu wynagrodzeń (ok. 386 zł), pozostałe zabezpieczenia tj. odpisy na 3% fundusz nagród, 3% na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne (ok. 77 zł),
-
dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej - przeciętna kwota na 6 % wzrost kwoty bazowych (ok. 335 zł), przeciętna kwota na modernizację systemu uposażeń (ok. 321 zł), pozostałe zabezpieczenia tj. odpisy na 3% fundusz nagród, nagroda roczna (ok. 73 zł),
-
dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej - przeciętna kwota na 6 % wzrost kwoty bazowych (ok. 274 zł), przeciętna kwota na modernizację systemu wynagrodzeń (ok. 370 zł), pozostałe zabezpieczenia tj. odpisy na 3% fundusz nagród, 3% na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne (ok. 70 zł).

Mając na uwadze, że powyższe kwoty zostały wyliczone globalnie, zgodnie z planem etatów według stanu na 1 stycznia 2020 r., w końcowym rozliczeniu mogą wystąpić nieznaczne różnice (do ok. 10 zł).

W zakresie przeciętnych kwot na modernizację systemów wynagrodzeń/uposażeń (oprócz 6 % wzrostu kwoty bazowej) oszacowano, że przeciętna kwota podwyżki na etat, zgodnie z planem etatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych KAS, według stanu na 1 stycznia 2020 r. wynosi odpowiednio:

-
dla członków korpusu służby cywilnej - 386 zł;
-
dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – 321 zł;
-
dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej – 370 zł.

Ramowo, podwyżka wynagrodzeń/uposażeń na etat powinna być przyznana w wysokości nie mniej niż 30% ww. przeciętnej kwoty podwyżki na modernizację systemu wynagrodzeń i uposażeń (poza 6% wzrostem kwoty bazowej), tj. odpowiednio:

-
dla członków korpusu służby cywilnej - 115,80 zł
-
dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – 96,30 zł;
-
dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej – 111 zł

oraz nie więcej niż 150% ww. przeciętnej kwoty podwyżki na modernizację systemu wynagrodzeń i uposażeń (poza 6% wzrostem kwoty bazowej), tj. odpowiednio:

-
dla członków korpusu służby cywilnej - 579 zł;
-
dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – 481,10 zł;
-
dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej – 555 zł

Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej zaleca Dyrektorom Izb Administracji Skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej, Krajowej Szkoły Skarbowości jako dysponentom środków na podwyżki, do uwzględniania ramowych ustaleń wynikających z Komunikatu i zapisów uchwały modernizacyjnej w procesie przyznawania podwyżek w roku 2020.

Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej
Komitet Protestacyjny ZZ w KAS

Dokładnie cztery dni po publikacji "Wprost" o dramatycznej sytuacji 11-letniej Zuzi z Libiąża, która odziedziczyła milion złotych długu po zmarłym ojcu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie wysłał do niej wezwanie.

 

 Ministerstwo Finansów                                                                                                                                 Warszawa, dnia 11 lutego 2020 r.
Departament Organizacji
Krajowej Administracji Skarbowej
DOS4.413.25.2020               
                                                                                                                                   Pan Eugeniusz Matusiak
                                                                                                              Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy
                                                                                                                      Pracowników Egzekucji Administracyjnej

                  W imieniu kierownictwa Krajowej Administracji Skarbowej zapraszam na spotkanie w sprawie opracowania ramowego podziału środków z Uchwały Modernizacyjnej w roku 2020 w zakresie wzrostu wynagrodzeń/uposażeń w Krajowej Administracji Skarbowej. Spotkanie odbędzie się w gmachu Ministerstwa Finansów w dniu 17 lutego 2020 r. o godzinie 11.00 w sali 2163. Jednocześnie informuję, że w przypadku wcześniejszego przybycia istnieje możliwość wcześniejszego udostępnienia sali. Celem spotkania jest wypracowanie rekomendacji dotyczących podziału środków ujętych w uchwale Rady Ministrów nr 44/2019 z dnia 28 maja 2019r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022” w roku 2020 w zakresie Priorytetu I „Wzrost konkurencyjności i motywacyjności zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych KAS”.

Z poważaniem Zastępca Dyrektora
Marzena Dąbrowska
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Ze strony OMZZPEA uczestniczył Eugeniusz Matusiak - Przewodniczący

Warszawa, 7 lutego 2020 r.

Szanowni Państwo,

Pracownicy i Funkcjonariusze KAS.

Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej i Komitet Protestacyjny informują, że w dniu 5 lutego 2020 r. na spotkaniu w sprawie ramowego podziału środków z uchwały Nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022” w aministracji Skarbowej, podjęto następujące ramowe ustalenia:

  • W zakresie ramowego podziału środków na dodatki kontrolerskie w 2020 r. (nie dotyczy podziału środków z uchwały modernizacyjnej) zaleca się, aby przy określaniu wysokości dodatku kontrolerskiego w 2020 r. wziąć pod uwagę wszystkie kryteria wymienione w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

W przypadku, gdy nie nastąpiła zmiana warunków oraz stopnia spełniania kryteriów, a kwotowa wysokość dodatku kontrolerskiego jest niższa niż na dzień 31 grudnia 2019 r., zasadne jest podwyższenie wynagrodzenia/uposażenia pracowników i funkcjonariuszy (wynagrodzenie/uposażenie zasadnicze i dodatek za wieloletnią pracę/służbę) o kwotę odpowiadającą obniżonej wysokości dodatku.

  • Ramowy podział środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń i uposażeń wynikający z programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”na jednostki organizacyjne KAS zostanie dokonany wg planu etatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych KAS według stanu na 1 stycznia 2020 r. Przedstawiciele Komitetu zwrócili uwagę na występujące w poszczególnych jednostkach organizacyjnych KAS różnice pomiędzy planowaną liczbą etatów, a liczbą etatów faktycznie wykorzystanych. Ponieważ w niektórych jednostkach organizacyjnych różnice te są znaczne, rozważona może być ewentualna zmiana planów finansowych uwzględniająca aktualną sytuację poszczególnych jednostek organizacyjnych KAS.

  • Beneficjentami podwyżek wynagrodzeń/uposażeń będą osoby zatrudnione/pełniące służbę niezależnie od rodzaju zawartej umowy o pracę/rodzaju służby, w tym umowy na zastępstwo.

  • Beneficjentami podwyżek wynagrodzeń/uposażeń będą również osoby, które rozwiązały stosunek pracy/służby w 2020 r. przed dniem wypłacenia podwyżek.

Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej

Komitet Protestacyjny ZZ w KAS