Strona główna

 

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie 
 z siedzibą w Wałczu
 ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 664 171 992, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

 

 

Uncategorised

Po konsultacjach ze stroną społeczną resort finansów zaproponuje Radzie Ministrów wyższą niż 4,1 proc. waloryzację wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2025 roku - zapowiedział w poniedziałek minister finansów Andrzej Domański. Przyznał jednak, że modyfikacja będzie "nieznaczna".

Podwyżek nie dostaną. Jest dokument ministra. Związkowcy wściekli

W 2025 r. urzędnicy i służby będą mogli liczyć na wzrost uposażenia zaledwie o 4,1 proc. - tak wynika z dokumentu ministra finansów

W 2025 r. urzędnicy i służby mundurowe będą mogli liczyć na wzrost uposażenia zaledwie o 4,1 proc., czyli w praktyce tyle samo, ile wynosi przyszłoroczna inflacja. Tak wynika z dokumentu ministra finansów przekazanego członkom rządu, do którego dotarł "Dziennik Gazeta Prawna".

Szanowni Państwo,
przesyłamy w załączeniu porozumienie wypracowane między trzema reprezentatywnymi centralami związkowymi w Zespole problemowym RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych dotyczące wskaźników wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 

Z wielkim bólem i żalem informuję, że odszedł od nas na zawsze nasz wspaniały kolega Mirosław Blejwas członek Zakładowej Organizacji Związkowej OMZZPEA przy IAS w Poznaniu, kierownik egzekucji w Słupcy.
Pokój jego duszy. 

Eugeniusz Matusiak - Przewodniczący

Krajowa Administracja Skarbowa z opóźnieniem podjęła działania mające na celu zmniejszenie liczby wakatów - wynika z informacji NIK o wynikach kontroli dotyczącej służby celno-skarbowej. Izba zwróciła również uwagę na nieprawidłowości przy awansach kierownictwa KAS.

Szefowa służby cywilnej Anita Noskowska-Piątkowska w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" poinformowała, że będzie postulować stały wzrost wynagrodzenia w służbie cywilnej. Dodała, że 20-proc. podwyżki, na które zdecydował się rząd w tym roku, jest dobrym kierunkiem.

 
Andrzej Domański Minister Finansów

— W tej chwili dyskusja o przystąpieniu do strefy euro jest dyskusją absolutnie zastępczą. Polska nie spełnia kryteriów konwergencji, tych kryteriów, które pozwoliłyby nam wejść do strefy euro — powiedział Andrzej Domański, minister finansów w Polsat News.

Minister finansów odniósł się do dyskusji o tym, czy rząd Donalda Tuska wprowadzi euro w Polsce. Ostatnio ostrzegał przed tym Jarosław Kaczyński. Prezes PiS stwierdził, że działania Donalda Tuska są nakierowane na wprowadzenie Polski do strefy euro, pomimo sprzeciwu społeczeństwa.
— W tej chwili dyskusja o przystąpieniu do strefy euro jest dyskusją absolutnie zastępczą. Polska nie spełnia kryteriów konwergencji, tych kryteriów, które pozwoliłyby nam wejść do strefy euro — powiedział Andrzej Domański, minister finansów w Polsat News.
— Ta dyskusja wśród ekonomistów trwa. Widać wyraźnie, że prezes Kaczyński próbuje wykorzystać ten argument do bieżącej, cynicznej gry politycznej — dodał.

Szef
Krajowej Administracji Skarbowej
Marcin Łoboda

Warszawa, 13 marca 2024 roku

Sprawa: Porozumienie kierunkowe w sprawie
podziału środków z Uchwały Modernizacyjnej na 2024 rok

Kontakt:Sekretariat DBM
tel.: +48 22 694 30 93
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektorzy izb administracji skarbowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości

Kierunkowe Porozumienie w sprawie podziału środków z Uchwały Modernizacyjnej na 2024 rok
Szanowni Państwo,
zgodnie z treścią Załącznika do uchwały nr 2/2023 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2023 r. (punkt 3.2. „Zakres Programu”)

 1. Kierunkowe zasady podziału środków na wynagrodzenia i uposażenia w części dotyczącej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia/uposażenia brutto na etat oraz przeciętnego miesięcznego dodatku o charakterze mentorskim i dodatku stołecznego pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych i pełniących służbę w terenowych jednostkach organizacyjnych KAS zostaną ustalone w drodze odrębnego porozumienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ze stroną społeczną i przekazane do jednostek organizacyjnych KAS celem wdrożenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854).

Mając na uwadze powyższe przedkładam Państwu podpisane przeze mnie i Stronę Społeczną Porozumienie w sprawie kierunkowych zasad podziału środków na wynagrodzenia i uposażenia zawarte 5 marca 2024 r. w Warszawie (załącznik nr 1).

Proszę o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do uzgodnienia zasad podziału środków na wynagrodzenia i uposażenia w Państwa jednostkach, we współpracy ze związkami zawodowymi.

Ponadto zobowiązuję Państwa do udostępnienia Stronie Społecznej, w trakcie podejmowanych uzgodnień, niezbędnych danych dotyczących liczby pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy nie osiągnęli na dzień dokonywania ustaleń minimalnych mnożników kwoty bazowej, określonych w obowiązującej siatce wynagrodzeń i uposażeń. Powyższa informacja powinna być przedstawiona w rozbiciu na jednostki organizacyjne KAS i poszczególne grupy zatrudnienia, a także na poszczególne stanowiska bez podziału na jednostki organizacyjne. Przedstawiane dane nie powinny prowadzić do możliwości identyfikacji pracownika/funkcjonariusza. Strona społeczna w trakcie negocjacji zwracała także uwagę na konieczność przedstawienia danych dotyczących braków awansów przez czas dłuższy niż 5 lat.

Poszczególne etapy negocjacji ze stroną społeczną proszę komunikować pracownikom/funkcjonariuszom za pomocą komunikatów na stronach intranetowych. O zakończeniu procesu uzgodnień dotyczących zasad podziału środków w Państwa jednostce ze Stroną Społeczną proszę poinformować niezwłocznie drogą mailową na adres mailowyTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ponadto proszę o przekazanie informacji o terminie wypłaty wynagrodzeń/ uposażeń w nowej wysokości, a także wypłaty wyrównania od 1 stycznia 2024 roku.

Załącznik:

 1. Porozumienie z dnia 5 marca 2024 r.

Z wyrazami szacunku
Marcin Łoboda
Sekretarz Stanu Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Do wiadomości:

 1. Krajowa Sekcja Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność”
 2. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych
 3. Związek Zawodowy Skarbowców
 4. Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej
 5. Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP
 6. Związek Zawodowy Celnicy PL
 7. Ogólnopolski Związek Zawodowy Krajowej Administracji Skarbowej
 8. Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej
 9. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników MF
 10. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej
 11. Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” w MF
 12. Związek Zawodowy CELKAS

K O M U N I K A T

W dniu 10 kwietnia 2024 roku odbędzie się spotkanie Zarządu OMZZPEA z Kierownictwem KAS Ministerstwa Finansów.
Bardzo prosimy o przekazywanie nam wszelkich uwag i propozycji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do końca marca br.

Pozdrawiam w Imieniu Zarządu OMZZPEA Eugeniusz Matusiak

Warszawa, 12 lutego 2024 roku

Przewodniczący Związków Zawodowych według rozdzielnika

Szanowni Państwo,

w imieniu własnym oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, serdecznie zapraszam na spotkanie dotyczące omówienia dotychczasowej współpracy pomiędzy Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową
a przedstawicielami strony społecznej.

Planowane spotkanie ma na celu wysłuchanie problemów zgłaszanych przez reprezentowany przez Państwa Związek Zawodowy oraz wypracowanie formuły współpracy na przyszłość. Przedstawione zostaną również propozycje do zawarcia porozumienia o kierunkowych zasadach podziału środków na wynagrodzenia i uposażenia w jednostkach KAS z programu wieloletniego „Modernizacja KAS w latach 2023-2025” na rok 2024.
Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2024 br. w godzinach 12.00 – 14.00 w Sali Kolegialnej MF.
Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu, maksymalnie dwóch Przedstawicieli z Państwa Związku Zawodowego, proszę przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 16 lutego 2024 br. do godz. 13.00.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Domański
Minister Finansów

Już od 14 marca w życie wejdą nowe przepisy, które pozwolą orzekać przepadek pojazdu. Dotyczy to nie tylko kierujących pod wpływem alkoholu. Jak działają nowe przepisy i kto może stracić swoje auto?

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach, funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa  Finansów, w dniu 23 stycznia 2024 roku zatrzymali urzędniczkę Krajowej Administracji Skarbowej zatrudnioną w jednym z urzędów skarbowych na terenie województwa śląskiego. Zatrzymana usłyszała zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i działania na szkodę interesu publicznego.