Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Najnowsze posty na Forum

NOE Avatar
NOE
2019/10/13 09:34
Umorzenie! Tryb? Bezskuteczność Wyrok-orzeczenie w sprawie umorzenia pos.egz. Kraków.pdf Lidia Klat-Wertelecka Uniwersytet Wrocawski-bezskuteczność egz. spowodowana ubóstwem zobowizanego.pdf Całość czyta się ok. 12-15...
armani01 Avatar
2019/09/27 08:59
Zajęcia ruchomości zobowiązanego też się wpisuje
Degauss Avatar
2019/09/07 11:55
Centralizacja zajęć Dziękuje za informację
192 Avatar
192
2019/08/23 12:56
Zespoły w egzekucji Obszar, rejon... Jak zwał, tak zwał. Prawdopodobnie ułatwia to organizację pracy. W praktyce, aby całkowicie wyeliminować obszarowość, należałoby każdego członka zespołu...
NOE Avatar
NOE
2019/08/12 12:45
Split payment Dla kogo obowiązkowy split payment Od 1 listopada 2019 r. obowiązkowy split payment będzie dotyczyć branż, które są obecnie objęte reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem...
NOE Avatar
NOE
2019/08/06 12:26
Zmiany, nowelizacje przepisów Lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wejdzie w życie w listopadzie 2019 r. wprowadza przepis, że już sąd pierwszej instancji jeśli...
NOE Avatar
NOE
2019/08/01 10:17
Prace MF nad zmianami w egzekucji administracyjnej Nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym W dniu 29 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o...
NOE Avatar
NOE
2019/07/25 13:45
wyposażenie egzekutora Tak. Jest stosowne zarządzenie. Nie wiem tylko czy przewiduje teczkę. Informację otrzymałem z wiarygodnego źródła; zarządzenie jest wydane, które przewiduje wymianę teczki zużytej na...
NOE Avatar
NOE
2019/07/16 12:22
Kierownictwo MF/KAS - zmiany Tak, nie od dziś wiadomo, że: „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana". Heraklit z Efezu
NOE Avatar
NOE
2019/06/13 15:12
Uchwała modernizacyjna KAS - list Ministra ...no i fajnie! Nic tylko się cieszyć i nie mam tu bynajmniej na myśli wyłącznie podwyżek wynagrodzeń czy uposażeń, lecz także wszystkie pozostałe zawarte w niej tematy.

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

 

- Funkcjonowanie działów wierzycielskich:

W strukturze organizacyjnej Urzędów Skarbowych w Polsce powołane zostały referaty/działy wierzycielskie, które oprócz innych działań wierzycielskich wykonują tzw. miękką egzekucję polegającą na wysyłaniu SMS, emalii, bądź prowadzeniu rozmów telefonicznych przypominających o terminie płatności podatku. Związek uważa, że prowadzenie takich działań nie poprawia ściągalności podatków, bowiem większość podatników i tak dokonałoby zapłaty. Ponadto tych pracowników tych komórek należałoby przenieść do prac w egzekucji administracyjnej, bez zasilania etatowego z zewnątrz. Z informacji otrzymywanych od podatników takie działania podważają ich autorytet i wręcz mają skutek odwrotny od zamierzonego, a w dodatku istnieje wśród podatników pogląd, że „ w urzędzie zapewne nie mają co robić’.

- Mierniki wykonania zadań w egzekucji:

Zwrócono uwagę, że obecnie skonstruowane mierniki wykonania zadań w egzekucji doprowadzają do nacisków dążących za wszelką cenę pozbycia się tytułów wykonawczych tak, by osiągnąć jak najlepszy wynik – miernik. Występują nagminne przypadki umarzania postępowania egzekucyjnego do tego stopnia, że umarzane są nawet postępowania na tytuły,  gdzie prowadzi się aktualnie egzekucję, ale wpłynęły nowe tytuły. Umarza się postępowania nawet bez wszczęcia postępowania, gdzie tytuły posiadają małe należności. Zmusza się pracowników komórek egzekucyjnych do takiego działania, natomiast w obawie o konsekwencje pracownicy interweniują w Centrali ZZ. Zgłaszane są również sytuacje, gdzie umarza się postępowania i doprowadza do przedawnienia w sytuacji, gdzie są wpisane zastawy i hipoteki tzw. dokonane zabezpieczenia.

- Zabezpieczenia należności podatkowych:

Praktycznie nie dokonuje się zabezpieczeń należności podatkowych u podmiotów, gdzie stwierdzono nieprawidłowości. W praktyce otrzymane tytuły na należności pokontrolne stają się w większości trudno ściągalne, bowiem nie dokonano we właściwym czasie ich zabezpieczenia.

- Obciążenie pracą komórek egzekucyjnych:

Związek przedstawił Ministerstwu bardzo trudną sytuację występującą w pionie egzekucji wynikającą z przeciążenia pracą komórek egzekucyjnych. Stwierdzono, że egzekucja działa na tzw. „bezdechu” i dalsze eksploatowanie pracowników w takim tempie i stresie jak w chwili obecnej na dłuższą skalę może doprowadzić do zapaści, a tym samym pogorszenia ściągalności należności publicznoprawnych. W tej sytuacji zaproponowano przesunięcie pracowników z działów wierzycielskich, a także nie obciążanie egzekucji dodatkowymi nie związanymi z nią zadaniami np. doręczanie korespondencji, zasilanie innych działów w akcji zeznań, wykorzystywanie pracowników egzekucji jako kierowców itp.

- Dostęp do bazy ubezpieczonych ZUS:

Problem ten ma być rozwiązany w najbliższych dniach.

- Wystawianie tytułów ze znacznym opóźnieniem po doręczeniu upomnienia:

Część DIAS zakazało referatom księgowości/wierzycielskim bezpodstawnego przetrzymywania tytułów egzekucyjnych co dało efekt globalnego zwiększenia ściągalności należności podatkowych. Kontrole NIK stwierdziły również, że w niektórych jednostkach tytuły wykonawcze przetrzymywane były niezasadnie. Wszystkie zgłoszone i stwierdzone takie przypadki będą monitorowane.

- Głębokie ingerowanie niektórych DIAS bądź Zastępców w sprawy zarządzania egzekucją:

Związek uważa i przekazał takie stanowisko, że do zarzadzania strukturą organizacyjną komórek egzekucyjnych wyznaczony jest kierownik tej komórki w uzgodnieniu z NUS. Wprowadzanie systemów zarządzanie z zewnątrz urzędu nie powinno mieć miejsca. DIAS nie powinien wprowadzać takiej praktyki. Wskazano konkretnie Izby, gdzie takie zarządzanie występuje i sposób rozliczenia dezorganizuje obecny sprawdzony system organizacyjny w egzekucji. W niektórych jednostkach osoby zajmujące się orzecznictwem czy też innymi ważnymi sprawami (np. wykonywanie orzeczeń z zakresu MRK) musiały przejść do systemu stosowania środków i czynności egzekucyjnych, bowiem DIAS rozliczał pracowników tyko z ilości tych czynności.

- Egzekucja Administracyjna w różnych departamentach ministerstwa finansów:

Przedstawiciele Związku zwrócili uwagę na konieczność zmiany struktury organizacyjnej w Ministerstwie Finansów. Obecnie sprawy egzekucji porozrzucane są w kilku departamentach podległych pod oddzielnych Podsekretarzy Stanu co powoduje, że legislacja prowadzona jest również przez różne departamenty. Uzgodnienia wspólnego stanowiska graniczące z cudem, bowiem nie zawsze departamenty te mają wspólne stanowisko. Odczuwane jest to na zewnątrz, że w niektórych sprawach występuje konflikt stanowisk i  trudno ustalić wspólny front działania. Sprawa ta wymaga pilnego rozwiązania.

 

To tylko niektóre sprawy poruszone w spotkaniu w dniu 8 lipca i 19 lipca 2019 r. z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Związek OMZZPEA jako pierwszy spotkał się z nowo powołanym Zastępcą Szefa KAS odpowiedzialnym za egzekucję administracyjną. Uzgodniono, że w razie potrzeby sprawy egzekucji w każdym czasie można uzgadniać na spotkaniach z nowo powołanym Dyrektorem Departamentu Poboru Podatków Panem Dariuszem Aniećko, który pracował w egzekucji stąd jej problemy nie są mu obce.

Rozmowy zakończono w przyjaznej atmosferze, a sprawy przedstawione będą podlegać głębokiej analizie.

Eugeniusz Matusiak

  

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.