Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Najnowsze posty na Forum

NOE Avatar
NOE
2019/07/16 12:22
Kierownictwo MF/KAS - zmiany Tak, nie od dziś wiadomo, że: „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana". Heraklit z Efezu
NOE Avatar
NOE
2019/06/28 13:21
Split payment Najbardziej mechanizmu podzielonej płatności obawiają się mikro-przedsiębiorcy. Konieczność natychmiastowego odprowadzania VAT może negatywnie wpłynąć na wysokość środków obrotowych,...
NOE Avatar
NOE
2019/06/13 15:12
Uchwała modernizacyjna KAS - list Ministra ...no i fajnie! Nic tylko się cieszyć i nie mam tu bynajmniej na myśli wyłącznie podwyżek wynagrodzeń czy uposażeń, lecz także wszystkie pozostałe zawarte w niej tematy.
NOE Avatar
NOE
2019/06/13 10:41
Egzekucja po 06.05.2019 Tak, nieuchronność szybkiej i kosztownej egzekucji, czyli kształtowanie świadomości podatkowej społeczeństwa, krótko mówiąc/pisząc - prewencyjny jej charakter Lecz wydaje się...
ajed Avatar
2019/06/04 12:59
POLTAXPLUS Na tę chwilę - nie. Wszelkie prace rozwojowe są wstrzymane do czasu zakończenia migracji do POLTAXPLUS
NOE Avatar
NOE
2019/05/16 20:22
Świadczenie rehabilitacyjne i urlop A tak w ogóle adndre05, to w Twoim REGIONIE mamy prężnie działającego Przedstawiciela naszego związku, który niewątpliwie, jak sądzę, gdyby zaszła potrzeba podjęcia interwencji u...
armani01 Avatar
2019/05/11 09:34
RODO w egzekucji Siedzą takie brzydko mówiąc jełopy na stołkach, coś gdzieś usłyszą nie zastanowią się i wysyłają pismo do stosowania od już
Apologeta Avatar
2019/05/06 10:38
Prace MF nad zmianami w egzekucji administracyjnej Tak sądziłem, ale wolałem się upewnić! Niemniej jednak bardzo Ci dziękuję ;)
Apologeta Avatar
2019/04/17 15:48
Dalszy tytuł wykonawczy, a obciążenie wierzyciela? Co to znaczy, jak naliczył to ma je pobrać bądź samemu zapłacić, bo nie rozumiem! A co, jeśli nie pobrał i nie zapłacił?

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

KOMUNIKAT

Z POSIEDZENIA PODZESPOŁU PROBLEMOWEGO

ds. KAS PRZY RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO

W dniu 23 maja 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. KAS przy Radzie Dialogu Społecznego. Tym razem obszerną jego część poświęcono sprawie ustanowienia programu wieloletniego, pn. „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”, który został przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Spotkanie otworzył Pan Tomasz Ludwiński - Przewodniczący Podzespołu problemowego ds. KAS, ze strony Ministerstwa Finansów natomiast udział wzięli:

 1. Pan Nadinspektor Piotr Walczak – Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

 2. Pani Anna Długosińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej i inni.

Na wstępie Pan Minister Piotr Walczak podziękował wszystkim organizacjom społecznym za dotychczas włożony wysiłek w pracę zespołu oraz omówił ogólne kierunki przedmiotowego projektu uchwały, po czym poprosił o zabranie głosu i zaprezentowanie realizacji ww. projektu uchwały Panią Dyrektor Annę Długosińską:

1) Program w całości jest finansowany z budżetu państwa, gdzie ogólna kwota wydatków na realizację Programu w latach 2020-2022 wyniesie 1.900.000 tys. zł w nw. latach:

 • 880.689 tys. zł w 2020 r.,

 • 546.137 tys. zł w 2021 r.,

 • 473.174 tys. zł w 2022 r.

  2) Główne kierunki/obszary uchwały i realizacji Programu modernizacyjnego to:

 • motywacyjność oraz konkurencyjność systemu wynagrodzeń i uposażeń w jednostkach KAS, a także zasilenie systemu środkami przeznaczonymi na finansowanie dodatków – kontrolerskich, zadaniowych czy specjalnych, które będą związane z wykonywaniem zadań pracowników i funkcjonariuszy,

 • łącznie modernizacja systemu wynagrodzeń i uposażeń w KAS w latach 2020-2022 wyniesie 880.000 tys. złotych, gdzie składowe poszczególnych grup będą przedstawiały się tak:

 • pracownicy pozamnożnikowi otrzymają kwotę brutto: 722 zł (2020-515 zł, 2021-103 zł, 2022-103 zł)

 • korpus służby cywilnej otrzyma kwotę brutto: 914 zł (2020-519 zł, 2021-198 zł, 2022-198 zł)

 • funkcjonariusze SCS otrzymają kwotę brutto: 763 zł (2020-445 zł, 2021-159 zł, 2022-159 zł

  Zasady wyliczania tychże podwyżek będą te same, co w 2019 roku, dedykowane zaś będą najbardziej doświadczonym pracownikom/funkcjonariuszom,

  3) Zakup pojazdów, urządzeń, sprzętu, uzbrojenia, środków przymusu bezpośredniego, oprogramowania komputerowego, a także innego rodzaju elementów wyposażenia, które będą wspierały kontrole celno-skarbowe oraz inny specjalistyczny sprzęt,

  4) Budowa i przebudowa budynków – głównie biurowych – dla kilku jednostek organizacyjnych KAS,

  5) Budowa centrum przetwarzania danych resortu finansów wraz z zakupem nieruchomości gruntowej,

  6) Modernizacja i rozbudowa sieci lokalnych (LAN) w jednostkach organizacyjnych KAS

Omawiana uchwała wejdzie w życie z dniem jej podjęcia. Taki termin wejścia w życie umożliwi ujęcie w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. wydatków na realizację programu w 2020 roku.

Eugeniusz Matusiak

Grzegorz Bartkowiak

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.