Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Najnowsze posty na Forum

NOE Avatar
NOE
2019/10/13 09:34
Umorzenie! Tryb? Bezskuteczność Wyrok-orzeczenie w sprawie umorzenia pos.egz. Kraków.pdf Lidia Klat-Wertelecka Uniwersytet Wrocawski-bezskuteczność egz. spowodowana ubóstwem zobowizanego.pdf Całość czyta się ok. 12-15...
armani01 Avatar
2019/09/27 08:59
Zajęcia ruchomości zobowiązanego też się wpisuje
Degauss Avatar
2019/09/07 11:55
Centralizacja zajęć Dziękuje za informację
192 Avatar
192
2019/08/23 12:56
Zespoły w egzekucji Obszar, rejon... Jak zwał, tak zwał. Prawdopodobnie ułatwia to organizację pracy. W praktyce, aby całkowicie wyeliminować obszarowość, należałoby każdego członka zespołu...
NOE Avatar
NOE
2019/08/12 12:45
Split payment Dla kogo obowiązkowy split payment Od 1 listopada 2019 r. obowiązkowy split payment będzie dotyczyć branż, które są obecnie objęte reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem...
NOE Avatar
NOE
2019/08/06 12:26
Zmiany, nowelizacje przepisów Lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wejdzie w życie w listopadzie 2019 r. wprowadza przepis, że już sąd pierwszej instancji jeśli...
NOE Avatar
NOE
2019/08/01 10:17
Prace MF nad zmianami w egzekucji administracyjnej Nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym W dniu 29 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o...
NOE Avatar
NOE
2019/07/25 13:45
wyposażenie egzekutora Tak. Jest stosowne zarządzenie. Nie wiem tylko czy przewiduje teczkę. Informację otrzymałem z wiarygodnego źródła; zarządzenie jest wydane, które przewiduje wymianę teczki zużytej na...
NOE Avatar
NOE
2019/07/16 12:22
Kierownictwo MF/KAS - zmiany Tak, nie od dziś wiadomo, że: „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana". Heraklit z Efezu
NOE Avatar
NOE
2019/06/13 15:12
Uchwała modernizacyjna KAS - list Ministra ...no i fajnie! Nic tylko się cieszyć i nie mam tu bynajmniej na myśli wyłącznie podwyżek wynagrodzeń czy uposażeń, lecz także wszystkie pozostałe zawarte w niej tematy.

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Szanowni Państwo

Pracownicy i Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi realizacji Porozumienia z dnia 21 listopada 2018 roku, zawartego pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a Stroną Społeczną wyjaśniamy, że w ww. Porozumieniu określono m.in. kwotę podwyżek wynagrodzeń i uposażeń w 2019 r. w wysokości 655 zł brutto miesięcznie dla każdego zatrudnionego /pełniącego służbę w jednostkach KAS wskazując, że jest to podwyżka obejmująca wszystkie składniki wynagrodzeń i uposażeń, w tym również – skutki wzrostu wypłat o charakterze rocznym – dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i nagrody rocznej dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. W roku 2019 podwyżki zostaną wypłacone dla pracowników w wysokości 605 zł miesięcznie brutto, a dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 606 zł miesięcznie brutto, przy czym kwoty te zawierają również odpis na fundusze nagród za osiągniecia zawodowe (3% planowanych funduszy osobowych wynagrodzeń/uposażeń). W 2020 r. nastąpi wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i nagrody rocznej dla funkcjonariuszy w wysokości 50 zł/49 zł miesięcznie brutto. Pozwoli to w pełni zrealizować postanowienia wynikające z Porozumienia Szefa KAS ze Stroną Społeczną. Źródłem finansowania tych podwyżek są zarówno środki ujęte w ustawie budżetowej na 2019 r. (do wysokości wynikającej ze wzrostu kwot bazowych o 2,3 %), jak i środki rezerw celowych budżetu państwa na 2019 r.

 

Powyższa kwestia była szczegółowo wyjaśniania na wszystkich spotkaniach z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz związków zawodowych, a także w prowadzonej na ten temat korespondencji.

 

W zastępstwie

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

 

Paweł Cybulski

Podsekretarz Stanu

Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.