Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Najnowsze posty na Forum

NOE Avatar
NOE
2019/07/16 12:22
Kierownictwo MF/KAS - zmiany Tak, nie od dziś wiadomo, że: „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana". Heraklit z Efezu
NOE Avatar
NOE
2019/06/28 13:21
Split payment Najbardziej mechanizmu podzielonej płatności obawiają się mikro-przedsiębiorcy. Konieczność natychmiastowego odprowadzania VAT może negatywnie wpłynąć na wysokość środków obrotowych,...
NOE Avatar
NOE
2019/06/13 15:12
Uchwała modernizacyjna KAS - list Ministra ...no i fajnie! Nic tylko się cieszyć i nie mam tu bynajmniej na myśli wyłącznie podwyżek wynagrodzeń czy uposażeń, lecz także wszystkie pozostałe zawarte w niej tematy.
NOE Avatar
NOE
2019/06/13 10:41
Egzekucja po 06.05.2019 Tak, nieuchronność szybkiej i kosztownej egzekucji, czyli kształtowanie świadomości podatkowej społeczeństwa, krótko mówiąc/pisząc - prewencyjny jej charakter Lecz wydaje się...
ajed Avatar
2019/06/04 12:59
POLTAXPLUS Na tę chwilę - nie. Wszelkie prace rozwojowe są wstrzymane do czasu zakończenia migracji do POLTAXPLUS
NOE Avatar
NOE
2019/05/16 20:22
Świadczenie rehabilitacyjne i urlop A tak w ogóle adndre05, to w Twoim REGIONIE mamy prężnie działającego Przedstawiciela naszego związku, który niewątpliwie, jak sądzę, gdyby zaszła potrzeba podjęcia interwencji u...
armani01 Avatar
2019/05/11 09:34
RODO w egzekucji Siedzą takie brzydko mówiąc jełopy na stołkach, coś gdzieś usłyszą nie zastanowią się i wysyłają pismo do stosowania od już
Apologeta Avatar
2019/05/06 10:38
Prace MF nad zmianami w egzekucji administracyjnej Tak sądziłem, ale wolałem się upewnić! Niemniej jednak bardzo Ci dziękuję ;)
Apologeta Avatar
2019/04/17 15:48
Dalszy tytuł wykonawczy, a obciążenie wierzyciela? Co to znaczy, jak naliczył to ma je pobrać bądź samemu zapłacić, bo nie rozumiem! A co, jeśli nie pobrał i nie zapłacił?

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Szanowni Państwo

Pracownicy i Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi realizacji Porozumienia z dnia 21 listopada 2018 roku, zawartego pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a Stroną Społeczną wyjaśniamy, że w ww. Porozumieniu określono m.in. kwotę podwyżek wynagrodzeń i uposażeń w 2019 r. w wysokości 655 zł brutto miesięcznie dla każdego zatrudnionego /pełniącego służbę w jednostkach KAS wskazując, że jest to podwyżka obejmująca wszystkie składniki wynagrodzeń i uposażeń, w tym również – skutki wzrostu wypłat o charakterze rocznym – dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i nagrody rocznej dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. W roku 2019 podwyżki zostaną wypłacone dla pracowników w wysokości 605 zł miesięcznie brutto, a dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 606 zł miesięcznie brutto, przy czym kwoty te zawierają również odpis na fundusze nagród za osiągniecia zawodowe (3% planowanych funduszy osobowych wynagrodzeń/uposażeń). W 2020 r. nastąpi wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i nagrody rocznej dla funkcjonariuszy w wysokości 50 zł/49 zł miesięcznie brutto. Pozwoli to w pełni zrealizować postanowienia wynikające z Porozumienia Szefa KAS ze Stroną Społeczną. Źródłem finansowania tych podwyżek są zarówno środki ujęte w ustawie budżetowej na 2019 r. (do wysokości wynikającej ze wzrostu kwot bazowych o 2,3 %), jak i środki rezerw celowych budżetu państwa na 2019 r.

 

Powyższa kwestia była szczegółowo wyjaśniania na wszystkich spotkaniach z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz związków zawodowych, a także w prowadzonej na ten temat korespondencji.

 

W zastępstwie

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

 

Paweł Cybulski

Podsekretarz Stanu

Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.