Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Najnowsze posty na Forum

BRITK Avatar
2009/01/10 17:59
ZAJECIE KONTA Nie dopisałem że konto jest w Angielskim banku.
ZZPEA Avatar
2009/01/09 06:54
Umowa majątkowa nie zawsze chroni majątek małżonków W razie ogłoszenia upadłości samozatrudniającego się ustaje wspólność majątkowa między małżonkami. Natomiast majątek wspólny wchodzi do masy upadłości. Przyjmuje się, że został on...
ZZPEA Avatar
2009/01/09 06:31
Stanowisko ZZPEA w sprawie mundurówki ZGADZAM SIĘ, ale czy uważasz, że NUS podejmie decyzję bez wytycznych MF?
ZZPEA Avatar
2009/01/08 13:01
Dłużnik nie uczestniczy w licytacji Poborca skarbowy zajął kilka moich rzeczy na poczet spłaty zaległego podatku dochodowego za 2007 r. Pozostawił je jednak u mnie i mogę z nich nadal korzystać. Po jakim czasie mogą być one...
ZZPEA Avatar
2009/01/08 12:58
Poborca skarbowy nie może zająć wszystkiego Mam zaległości podatkowe. Urząd skarbowy wszczął wobec mnie postępowanie egzekucyjne. Mój majątek to przede wszystkim to, co mam w domu: meble, telewizor, komputer, odtwarzacz DVD itp. Czy na...
ZZPEA Avatar
2009/01/06 09:48
Europejski Tytuł Egzekucyjny nie ma zastosowania w postępowaniu sądowoadministra Do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dla wyroku Naczelnego Sądu...
atoja Avatar
2009/01/06 09:34
Poselski projekt ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariusz Jeżeli ta wersja by przeszła to będzie typowo" po polskiemu"- każdy będzie interpretował inaczej i skutek będzie jeden pełny paraliż decydentów na kazdym szczeblu , Małe przykłady: -...
Przewodniczący ZK OMZZPEA Avatar
2008/12/27 17:39
Urzędnik a staż zatrudnienia Praca na roli podwyższy nagrodę jubileuszową Michał Cyrankiewicz 24-12-2008, ostatnia aktualizacja 24-12-2008 06:07 Urzędnikowi gminy można zaliczyć do stażu zatrudnienia okres pracy w...
Przewodniczący ZK OMZZPEA Avatar
2008/12/27 17:32
Zanim członek zarządu odpowie za zobowiązania podatkowe spółki, trzeba wszcząć e Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wnioskiem z dnia 29 sierpnia 2008 roku (na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz na...

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!