Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

przystan nadzieja 1

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 18-11-2019r odbyło się spotkanie przedstawicieli – przewodniczących związków zawodowych działających w resorcie Ministra Finansów z Kierownictwem ministerstwa. W spotkaniu uczestniczył Szef KAS Minister Pan Walczak oraz Ministrowie Pan Słaboszowski i Pan Dziedzic jak również szerokie grono Dyrektorów i Przedstawicieli departamentów ministerstwa finansów.

Związek OMZZPEA reprezentował Eugeniusz Matusiak - Przewodniczący

Ministear Pan Walczak – podkreślił że pomimo pochwał, w tym również przez Premiera RP, działalności KAS oraz sukcesów występujących w ostatnim okresie notuje się wielką nagonkę na administrację skarbową. Minister apelował również, by nie podsycać tej atmosfery na różnych portalach w tym również związkowych. Szczególnie apelował do pracowników, by nie dali się ponieść emocją i różnym nie potwierdzonym pomówieniom. Sami musicie też dbać o swój wizerunek i nie podcinać gałęzi, na której siedzimy.

Minister podkreślił również, że sprawy podwyżek w budżetówce określa ustawa budżetowa natomiast zagwarantowane są również środki w uchwale modernizacyjnej, których podział należy uzgodnić ze związkami zawodowymi, w tym celu powstanie zespół w którym ma wziąć udział po 2 osoby z każdego reprezentatywnego związku zawodowego.

Minister Walczak mówił dalej, że został powołany Pełnomocnik ds. funkcjonowania i dalszej reformy skarbowej - jest nim Pan Tadeusz Gibas.

Z ust Pana Walczaka padły zdecydowane oświadczenia cyt. „Jesteśmy przeciwnikami likwidacji jakichkolwiek jednostek administracyjnych KAS lecz przesunięciem niektórych zadań tam gdzie jest mniejsze obciążenie. Rewolucji nie będzie mogą być jedynie zmiany strukturalne”.

Związki składają mnóstwo różnych postulatów pism do Ministerstwa Finansów i jest wymagany na to czas, ponadto bardzo wiele osób zamiast pracować poświęcają swój czas na odpowiedzi, jest to swoisty para ryż niektórych stanowisk.

- Alokacja – chcemy przywrócić te osoby (jeśli będą chętne), które były alokowane szczególnie w byłych służbach celnych.

- Zakończyć status komórek gdzie pracują funkcjonariusze i cywilni na komórki jednolite albo będą sami cywile albo sami funkcjonariusze, bowiem mieszane zatrudnienie w komórkach stwarza dużo nieporozumień na tle uprawnień i wynagrodzeń.

- Są postulaty dotyczące godzin pracy instytucji skarbowych.

Minister Pan Słaboszowski

- Jestem za uelastycznieniem czasu pracy w Urzędach Skarbowych, ocena rekomendacji tego zadania należy do DJAS – wiodącą jest IAS w Katowicach, jeżeli po wprowadzeniu DIAS stwierdzi, że jakaś grupa klientów nie zostanie obsłużona, może wrócić do dotychczasowego rozwiązania. Poziom zainteresowania może nie być duży ze względu na coraz to większe postępy przenoszenia obsługi do Internetu na wzór bankowy, a sale operacyjne zaczynają pustoszeć.

Minister Pan Dziedzic

- Obarcza się skarbowość sprawą Banasia, ale jest to jego osobista wewnętrzna sprawa. Na siłę próbuje się powiązać sprawy Banasia z dwoma byłymi pracownikami, którzy odeszli 3 lata temu po zawiadomieniu do prokuratury. Ministerstwo prosi o powściągliwość w tej sprawie w wystąpień w mediach. Różne komentarze na różnych portalach i innych nie są zbyt delikatne pracownicy oraz przedstawiciele reprezentujący skarbowość winny powstrzymywać się w wypowiedziach. Jest to dla dobra wizerunku skarbowości jak i dla naszego dobra.

Dalsze sprawy:

Jest wydany akt prawny – rozporządzenie dotyczące dodatku kontrolnego w nowej regulacji. Występuje obecnie zmiana z procentowego do kwotowego, która wynosi od 100zł do 1000zł. DIAS są zobligowani do ścisłej współpracy ze związkami zawodowymi, by poszukać najlepszego sposobu podziału dodatków kontrolerskich

Dyskusja m.in.:

Podczas dyskusji przedstawiciele RSK Solidarność protestacyjnie opuścili spotkanie.

- Jacek Staniszewski, celnicy – Mamy szansę próby ujednolicenia wysokości dodatku winna ona być zunifikowana. Należy skończyć z 16 księstwami bowiem jeden Pan DIAS daje, drugi nie.

-Eugeniusz Matusiak, OMZZPEA – Związek nasz stanowczo stawia sprawę podwyżek wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej oraz w uchwale modernizacyjnej. Kwoty w części a, b, c, załącznika do uchwały modernizacyjnej winny być przeznaczone tylko na podwyżkę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – nie ma innego przyzwolenia naszego związku. Natomiast różne dodatki w tym kontrolerskie muszą być pokrywane z innych środków. Wynagrodzenie jest elementem stałym natomiast dodatki ruchome. Nie może zdarzyć się tak, że dodatkami regulujemy podwyżkę wynagrodzeń i odwrotnie dajemy dodatki i obcinamy wynagrodzenia. Takiego działania nasz związek nie będzie tolerował. Różne dodatki są za utrudnienia w wykonaniu zadań i nie powinny być wiązane z wynagrodzeniem przy podwyżkach.

- Mam wątpliwości czy wytyczne Ministerstwa Finansów w sprawie wynagrodzeń będą tolerowane przez DIAS, bowiem jest on pracodawcą i ma własne związki gdzie zasady, zgodnie z ustawą o zz, musi ustalać i uzgadniać z nimi. Wytyczne MF w tej sprawie winny być tylko ogólne i niezbyt wiążące.

- Powinniśmy się zastanowić, czy ponownie nie pochylić się do służb egzekucyjnych i przywrócić im umundurowanie wraz z włączeniem do grupy funkcjonariuszy ze wszelkimi przywilejami.

- Ministerstwo i wszystkie osoby decydujące winny sobie zdać sprawę z ciężkości służby, jej bezpieczeństwa, poświęcenia, odwagi oraz faktu jakie przynoszą korzyści dla budżetu Państwa. Są to pracownicy służb celno-skarbowych, ale również pracownicy służb egzekucyjnych. Praca tych służb wymaga szczególnego traktowania ale również objęcia wyjątkową opieką, szacunkiem .

- Musimy też pomyśleć jak usatysfakcjonować te grupę pracowników, których praca jest zbyt niebezpieczna i wymaga wielu wyrzeczeń i poświęceń – nie rzadko odczuwa to również rodzina.

Minister Walczak wyraził wielkie zainteresowanie naszymi propozycjami.

Związki ustaliły, że nie rozwiązują komitetu protestacyjnego i spotkanie odbędzie się w dniu  21 listopada 2019r. w Warszawie w siedzibie „Solidarności” ul. Prosta 30.

Na spotkanie zaproszono Pana Premiera i Ministra Finansów.

Eugeniusz Matusiak – Przewodniczący OMZZPEA                                                            Data 19-11-2019r.

Komentarze   

0 #1 Inkaso 2019-11-25 13:34
Spotkanie ze Związkami Zawodowymi 18.11.2019

(zapis na podstawie nagrania dźwiękowego)
http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27002

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.