Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wprowadzenie
Data ustalenia tekstu: 31 sierpnia 2005r.
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 01 września 2005r.

Witamy w witrynie Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej. Poniżej przedstawiamy zasady i warunki korzystania z naszej witryny.

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami, czyli także z Tobą.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

1. Charakter i cele witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej?
Witryna Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej jest serwisem informacyjnym wydającej ją organizacji pod nazwą: Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej. Zgodnie z tym założeniem, celem witryny jest:

2. Rejestracja użytkowników
Dostep do możliwości i usług w witrynie Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem, a także w przypadku legitymowania się statusem Członka Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjnej - zarejestrowanym użytkownikiem.

Rejestracja otwiera Ci pełne możliwości korzystania z witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej - po zarejestrowaniu się możesz przesyłać i publikować w witrynie swoje przemyślenia, informacje, materiały, pobierać pliki. Jeśli nie jesteś członkiem Związku i dokonasz rejestracji Twoje konto po negatywnej weryfikacji podanych danych pod kątem przynalezności do Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjnej zostanie usunięte. Do czasu zakończenia weryfikacji konto zostanie zawieszone.

3. Ochrona danych osobowych

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Prawa i możliwości użytkowników witryny
Rejestrując się w witrynie Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej:

Goście witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie:

Zakres usług witryny może być zmieniany przez wydawcę.

5. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich
Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki lub materiały wideo, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców bądź też dostępne są na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej (GNU/GPL).

Dlatego:

Aby zapewnić możliwość ochrony wydawcy i innych użytkowników przed skutkami niedotryzmywania powyższych zobowiązań, a także aby ochronić Cię przed innymi skutkami, zgadzasz się, że w związku z naruszeniem tych zobowiązań wydawca serwisu Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej może w jakimkolwiek momencie zabronić Ci dostępu do witryny.

6. Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów
Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w witrynie:

Zgadzasz się, aby wydawca witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej zmodyfikował bądź usunął każdy Twój wpis, jeśli w mniemaniu wydawcy narusza powyższe zastrzeżenia.

7. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich
Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej, prosimy o przesłanie zawiadomienia na następujący adres: Wszystkie prawa zastrzeżone

8. Zobowiązanie wydawcy

Wszelkie informacje albo jakiekolwiek dane w postaci tekstu, muzyki lub dźwięku, fotografii lub grafiki, video, oprogramowania, kodu lub innych materiałów, stanowiących publiczną albo prywatną zawartość witryny, a także wszelkie mechanizmy uczestnictwa użytkowników we współtworzeniu zawartości witryny, udostępniane są przez wydawcę:

W przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag za pomocą formularza kontaktowego

9. Wyłączenia gwarancji
W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej TAKĄ, JAKA JEST.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, nieskuteczne rady, podpowiedzi, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W szczególności:

Tym samym wszelkie załączone lub zawarte w opublikowanych materiałach gwarancje zostają w myśl postanowień tego punktu Regulaminu anulowane, włącznie z gwarancjami handlowymi i jakościowymi.

10. Ograniczenie odpowiedzialności
Akceptujesz w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani wydawca witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej ani żaden pracownik, redaktor, autor publikujący w witrynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Ciebie informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby Wydawca witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń.

W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje podjętych na podstawie zawartych w witrynie materiałów decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Wydawca i autorzy serwisu Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Czytelników na forum, w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu.

11. Odszkodowania
Mogą zaistnieć sytuacje, w których w związku z udostępnieniem witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej i materiałów w niej zamieszczonych wobec wydawcy witryny zostanie skierowane roszczenie o odszkodowanie. Niezaleznie od podstawy prawnej takiego roszczenia odpowiedzialność wydawcy będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

12. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy
W witrynie Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji. Wydawca witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

13. Rozstrzyganie sporów
W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

14. Zmiany regulaminu korzystania z witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej
Zgadzasz się, że Wydawca serwisu Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem Wprowadzenie.

WSZYSTKIE PRAWA NIEUDOSTĘPNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ ZASTRZEŻONE.

15. Informacja kontaktowa
W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących Zasad korzystania z witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej jesteśmy do dyspozycji użytkowników. Prosimy w tym celu korzystać z formularza kontaktowego.