Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji i Poboru w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Najnowsze posty na Forum

ZZPEA Avatar
2008/10/14 12:04
Przedawnienie opłaty za przejazd pojazdem nienormatywnym. W dniu 31 października 2001 r. otrzymałem z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie decyzję obciążającą mnie kwotą 3192 zł. z tytułu opłaty za przejazd zespołem nienormatywnym bez...
ZZPEA Avatar
2008/10/09 13:07
W której kategorii zaspokojeniu podlegają należności z tytułu składek? Data: 05.09.2008 r. Sąd Rejonowy zatwierdzający plan podziału (art. 1028 § 2 k.p.c.) przyjął, że należności niezabezpieczone wpisem hipoteki albo zastawu, zgłoszone na podstawie art....
ZZPEA Avatar
2008/10/09 13:05
W przetargu w toku egzekucji może Cię reprezentować niemal każdy Data: 03.10.2008 r. Postanowieniem z dnia 31 lipca 2007 roku Sąd Rejonowy udzielił przybicia nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we...
ZZPEA Avatar
2008/10/05 16:37
Średnie miesięczne wynagrodzenie: jak je ustalić? Jeszcze inaczej będzie w przypadku, gdy pracownikowi oprócz zasadniczego wynagrodzenie przysługiwały np. premie kwartalne. Wówczas uwzględnia się oczywiście miesięczną kwotę wynagrodzenia...
xxx Avatar
xxx
2008/09/24 11:45
Pakiet przepisów ustawy o finansach publicznych ze strony MF He he he dobre - nieźle to wykombinowałeś z tymi przetargami Pawle!!! BArdzo mie sie ten pomysł podoba !!!
ZZPEA Avatar
2008/09/23 09:38
Ministerstwo Finansów - zmiany kadrowe Departament Administracji Podatkowej tel.: (022) 694-57-00, 694-52-20 fax: (022) 694-37-19 e-mail: sekretariat.ap@mofnet.gov.pl Dyrektor: Henryk Świniarski Zastępca Dyrektora: Marzena Machowska...
BRITK Avatar
2008/09/20 12:11
Wyrok TK w sprawie odmowy wypłaty świadczeń objętych ubezpieczeniem. Jak zwykle aby otrzymać wyrównanie należy złożyć wniosek o owe wyrównanie.A nie lepiej by było aby na podstawie wyroku wszystkich sprawdzić i wypłacić?
atoja Avatar
2008/09/18 17:55
PROTOKÓŁ O STANIE MAJĄTKOWYM ZOBOWIĄZANEGO Wysłany przez: sekwestator "moje pytanie-czy na obecną chwilę obowiązuje wiele druków dot. prot.o stanie maj.,czy może w moim urzedzie jesteśmy niedoinformowani.Pozdrawiam." Tak .Jako,że...
ZZPEA Avatar
2008/09/15 18:12
Pismo do KPRM dot. spotkania w dniu 18-09-2008 ZZPEA/41/08 Data, 11-09-2008 r. Pan Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu Zastępca Szefa Rady Ministrów Szanowny Pan Sekretarz Stanu, Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej...

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!